NAVIGAVIMAS
SUSITIKIME
Įmonės rekvizitai UAB “IT MAX” Taikos pr. 100C, LT-51194 Kaunas El. paštas: info@itmax.lt Įmonės kodas: 302504767 PVM kodas: LT100005717817 Swedbank: LT807300010122237143 PaySera: LT383500010001005724
Taisykles ir sąlygos
All rights belong to their respective owners UAB IT MAX 2022




E-SHOP

GARANTINĖS SĄLYGOS

Taisyklės UAB „IT MAX“, siekdama prisidėti prie gamtos išteklių saugojimo, neišduoda garantinių talonų – garantija suteikiama pateikus pirkimo sąskaitą faktūrą* * Šis sprendimas nepažeidžia jokio Lietuvos Respublikos Valstybinės Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488)). Brangūs vartotojai! UAB „IT MAX“ dėkoja už Jūsų pasirinkimą ir garantuoja nepriekaištingą produkto kokybę ir funkcionavimą laikantis naudojimosi taisyklių. Esant tinkmai priežiūrai, prietaisas gali Jums tarnauti daugelį metų. Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite šias garantines sąlygas ir naudojimosi instrukcijas, jei tokios pateikiamos. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą, etiketę su serijiniu numeriu ir modelio pavadinimu. Jeigu Jūsų įsigytam prietaisui būtinas specialus programinis įdiegimas arba pajungimas, Jūs galite kreiptis į įmonę, turinčią licenciją, sertifikatą. Atkreipkite dėmesį, kad kokybiškai ir teisėtai atliktos programinio įdiegimo ar pajungimo paslaugos yra esminis pagrindas prietaiso veikimui ir garantiniam aptarnavimui ateityje. Jei prietaiso veikimo parametrai neatitinka gamintojo nurodytų techninių parametrų, rekomenduojame nedelsiant kreiptis į pardavėją. Garantijos sąlygos Ši garantija skirta UAB „IT MAX“ parduotuvėse pirktiems prietaisams. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prietaiso laikotarpis nurodomas pirkimo dokumente. Garantija apima techninės prietaiso įrangos nemokamą remontą, pakeitimą kitu, pagal technines charakteristikas ne blogesniu, prietaisu garantinio termino laikotarpiu. UAB „IT MAX“ pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais: 1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjims, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo; 2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų; 3. Atsiradus prietaiso spalvos pakitimams (pageltimas, užteršimas ir pan.) ir rūdijimas; 4. Pažeidimai, padaryti netinkamai eksploatuojant: valymas, skutimas, įbrėžimai, cheminės medžiagos, netinkama patalpa (drėgna, šalta); 5. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų: smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; 6. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas; 7. Atsiradusius gedimus šalino neturintis licencijos ir sertifikato asmuo; 8. Pažeisti ant prietaisų ar komponentų esantys serijiniai numeriai ir kiti lipdukai; Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais: 9. Garantinė priežiūra netaikoma priedams, dalims, kurie normaliai susidėvi naudojantis prietaisu: akumuliatoriniams maitinimo elementams, maitinimo elementams (baterijoms), išoriniams maitinimo blokams ir įkrovimo prietaisams (įkrovimui taikytas netinkamas rėžimas, naudojamas neoriginalus ar neskirtas konkrečiam prietaisui įkroviklis, trumpinti gnybtai), mobiliųjų telefonų dengiančioms dalims (korpusams, mygtukams), keičiamoms lempoms, sujungimo kabeliams, ausinėms, mikrofonams, dangteliams, dėklams, dirželiams nešiojimui, kojelėms, įvairių tipų informacijos kaupikliams, spausdintuvų kasetėms, spausdintuvo juostelėms, garso, vaizdo galvutėms; procesorių, maitinimo, vaizdo plokščių ir kt. ventiliatoriams, montavimo prietaisams, dokumentacijai tiekiamai kartu su prietaisu. Garantija suteikiama tik techninei prietaiso įrangai. 10. Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį; 11. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas; 12. Prietaisas sugedo dėl netinkamų bandymų, priežiūros, programų įdiegimo, koregavimo, nelegalių programų, taikymo, ardymo. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi bet kokio pobūdžio prietaiso pakeitimams ar modifikavimui; 13. Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo. 14. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo. 15. Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos. 16. Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui. 17. Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku. 18. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinių taisyklių. Garantinio aptarnavimo taisyklės: 19. Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas. 20. Prietaisas turi būti priduodamas saugų tranportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu. 21. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui. 22. Be dokumento (perdavimo-priėmimo akto) prekė negrąžinama. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 23. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į perdavimo vietą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita. 24. Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, negalima pašalinti; 25. Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas. 26. Atsiimant prekę, būtina patikrinti, ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos. 27. Pateikdami remontui mobilųjį telefoną, rekomenduojame atmintyje esančią informaciją išsaugoti SIM kortelėje ar kitame įrenginyje. 28. Techninis aptarnavimas (baterijų, kitų detalių pakeitimas) yra už nustatytą mokestį atliekamas pardavimo vietoje. 29. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 6 mėn. nuo remonto užbaigimo UAB „IT MAX“ turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti. Prietaiso eksploatavimo sąlygos: 30. Santykinė oro drėgmė iki 95%, atmosferos slėgis muo 85kPa iki 108kPa; 31. Vibracijos poveikiai: dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10 m/s (1g); 32. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių; 33. Transportavimo metu esant minusinei temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau nei 6 val normaliose klimatinėse sąlygose; 34. Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje aplinkos temperatūra aukštesnė į patalpą, kurioje aplinkos temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros tinklą ne mažiau kaip 3-5 val; 35. Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus ar stabilizatorius. - temperatūra nuo (10,2) ºC iki (35,2) ºC; - santykinė oro drėgmė – iki (93,3) % esant (25,2) ºC temperatūrai. - vibracijos poveikiai : dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10m/s (1g). - atmosferos slėgis nuo (84.3) kPa iki (107.3) kPa. Dėmesio draudžiama: 36. Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių. 37. Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą. 38. Ant prietaiso dėti sunkius daiktus. 39. Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius. Siekdami išvengti nesusipratimų, patariame prieš atvežant sugedusį ar neveikiantį prietaisą garantiniam remontui būtinai susisiekti su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, galbūt mūsų specialistams pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir lėšas.