NAVIGAVIMAS
SUSITIKIME
Įmonės rekvizitai UAB “IT MAX” Taikos pr. 100C, LT-51194 Kaunas El. paštas: info@itmax.lt Įmonės kodas: 302504767 PVM kodas: LT100005717817 Swedbank: LT807300010122237143 PaySera: LT383500010001005724
Taisykles ir sąlygos
All rights belong to their respective owners UAB IT MAX 2022




E-SHOP

E-SHOP PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Taisyklės ir sąlygos Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.refurbas.lt taisyklės Paskutinė redakcija galioja nuo: 2021-09-03 1. Sąvokos: 1.1. Pardavėjas – UAB „IT MAX“, juridinio asmens kodas 302504767, PVM mokėtojo kodas LT100005717817, registruotos buveinės adresas A.Mackevičiaus g. 110-3, Kaunas, Lietuva. Pardavėjas atstovauja prekinį ženklą Refurbas. 1.2. Refurbas.lt – Pardavėjo elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.refurbas.lt 1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. 1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu. 1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas ir pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris. 1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.refurbas.lt taisyklės“, įskaitant elektroninę parduotuvę. 1.7. Prekių atsiėmimo centrai – Taikos pr. 100C, Kaunas. 2. Bendrosios nuostatos: 2.1. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Refurbas.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. 2.2. Pirkėjas patvirtina Taisykles, su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.refurbas.lt taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Refurbas.lt susijusios sąlygos. 2.3. Pirkti Refurbas.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, susipažinęs ir patvirtindamas Taisykles patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Refurbas.lt. 2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas. 3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas: 3.1. Pirkėjas gali užsisakyti Refurbas.lt prekes šiais būdais: 3.1.1. Internetu: www.refurbas.lt; 3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes Taisyklių 3.1. punkte nurodytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens ar Įmonės duomenis. 3.3. Prekių užsakymo atsiėmimą biure pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su tuo metu galiojančiąTaisyklių redakcija. 3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. 3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Refurbas.lt duomenų bazėje. 4. Pirkėjo teisės: 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Refurbas.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. 4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. 4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes „Garantijos ir Grąžinimai“ skiltyje nustatyta tvarka. 4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 4.6. Pirkėjas, pirkimo metu teigiamai pažymėjęs skiltyje ,,Užsakyti naujienlaiškį”, turi teisę šio naujienlaiškio atsiakyti bet kuriuo metu. 5. Pirkėjo įsipareigojimai: 5.1. Pirkėjas, naudodamasis Refurbas.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Refurbas.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už pateiktame užsakyme nurodytas prekes ar paslaugas ir priimti jas iš Pardavėjo šių Taisyklių nustatyta tvarka. 6. Pardavėjo teisės: 6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Refurbas.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Refurbas.lt esančių elementų išdėstymą. 6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Refurbas.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami. 6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Refurbas.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. 6.4. Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms. 6.5. Pardavėjas turi teisę siųsti Refurbas.lt naujienlaiškius su specialiais pasiūlymais Pirkėjui, pirkimo metu teigiamai pažymėjusiam skiltyje ,,Sutinku gauti naujienlaiškį”. 7. Pardavėjo įsipareigojimai: 7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Refurbas.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Refurbas.lt teikiamomis paslaugomis. 7.2. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes. 7.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą. 8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai: 8.1. Prekių kainos Refurbas.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Refurbas.lt užsakymo pateikimo momentu. 8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų: 8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste; 8.2.2. banko pavedimu; 8.2.3. grynaisiais pinigais užsakymo pateikimo metu Pardavėjo biure; 8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. 8.4. Pardavėjas, negavęs apmokėjimo per 7 kalendorines dienas, atšaukia Pirkėjo užsakymą automatiškai. 8.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos tik elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. 8.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos per 14 (keturiolika) darbo dienų. 8.7. Pardavėjas, skelbdamas akciją, specialų pasiūlymą prekėms ar prekių grupėms, informuoja Pirkėją, jog prekių nuolaidos nėra sumuojamos su kitomis nuolaidomis (pvz., „Akcija netaikoma išparduotuvėje esančiom prekėms“ , „nuolaidos nesumuojamos“). 8.8. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. 8.9. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą bei informuoti Pardavėją apie susidariusią situaciją el. paštu: info@refurbas.lt. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. 9. Atsakomybė: 9.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Refurbas.lt. 9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.